Vervanging

Bij vervanging wordt vaak uitgegaan van de bestaande situatie en materialen. Door goed samen te inventariseren welk loopverkeer er op bepaalde plekken is, kunnen er nieuwe inzichten ontstaan.

Wij zijn onafhankelijk vwb het aanbieden van materialen en adviseren juist meer vanuit de situatie

Nieuw soort materialen, gerecyclede materialen en nieuwe combinaties van materialen geven mogelijkheden die er in de oude situatie wellicht niet waren.

Zowel bij nieuwbouw als vervanging is het goed om ons in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen. Bij beiden werken we met kosten voor gebruik ipv aankoop en bezit van het materiaal.